อาหารและเครื่องดื่ม

เรานำเสนอรูปแบบการรับประทานอาหารที่หลากหลาย

3 ตัวเลือกการรับประทานอาหาร

เรามีทางเลือกสำหรับการรับประทานอาหาร 3 แบบทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนหรืองบประมาณ

ภัตตาคารบุฟเฟ่ต์

บาร์และ Izakaya

งานเลี้ยง