Ti?c

Phòng ti?c ki?u Nh?t B?n

"Genseirin"

Phòng tiệc lớn nhất có thể chứa tối đa 500 người.

Phòng tiệc theo phong cách Nhật Bản đích thực đã lấp lánh trên trần nhà, sơn màu truyền thống và đồ trang trí khác.

"Phòng tiệc khác"

15 phòng tiệc có sẵn để đáp ứng các nhu cầu khác nhau, từ nhóm nhỏ đến nhóm công ty lớn.

Chúng tôi cung cấp phòng tiệc riêng cho nhóm từ 8 người trở lên.

Bữa tiệc có thể được sắp xếp theo cách khác nhau theo yêu cầu, tiệc kiểu Nhật, tiệc theo phong cách phương Tây, phong cách party

Giai đoạn và màn hình cũng có thể được sắp xếp. *Xin hỏi để biết thêm chi tiết