Night Club "Arabian Night"

Khuyến nghị cho sau bữa tiệc. 1 ~ tối đa 100 khách có thể được tiếp nhận.

Giờ hoạt động 19:00 ~ 24:00

Hộp Karaoké

Có sẵn 6 phòng karaoke.

Phòng lớn nhất có thể chứa 20 người.

Giờ hoạt động 19:00 ~ 24:00