Th?m m? vi?n "Paradiso"

Chúng tôi cung cấp thư giãn tổng thể của toàn bộ cơ thể từ đầu đến chân. Đối với khóa học sang trọng, chúng tôi sử dụng dầu squalane tinh khiết để cung cấp thư giãn cuối cùng.

Giờ hoạt động 16:00 ~ 24:00 (Tiếp nhận / 23:30)

* Yêu cầu đặt trước.

Menu Th?m m?

M?t

<30 phút> Trial Course | ¥ 4320

X? lý m?t, c?, decolletage

<60 phút> Khóa h?c tiêu chu?n | ¥ 8640

Làm s?ch, m?t, c?, decolletage ?i?u tr? / gói

Thân hình

<30 phút> ?i?u tr? N?a c? th? | ¥ 4320

C?, l?ng vai, l?ng l?ng (sau l?ng)

<60 phút> ?i?u tr? toàn thân - Ng?n | ¥ 8640

C?, vai ~ l?ng, l?ng th?p, chân (c? hai bên) ?i?u tr?

<90 phút> ?i?u tr? toàn b? c? th? | ¥ 12960

C?, vai, decolletage, cánh tay, l?ng, l?ng, tay, chân (c? hai bên) ?i?u tr?

* Bạn có thể chọn dầu thơm từ lựa chọn

* Tất cả các điều trị sẽ được thực hiện bằng tay chỉ. Đây không phải là điều trị y khoa.

* Giá trên bao gồm thuế.