Th? giãn

Điều trị sẽ chỉ được thực hiện bằng tay.

Thực đơn thư giãn dành cho cả nam lẫn nữ.

Giờ hoạt động 16:00 ~ 24:00 (Tiếp nhận tại Paradiso)

* Đặt trước là cần thiết cho mát xa.

Phản xạ

<20 phút> Khóa học Otameshi (Trial) | ¥ 2700

Sole ~ mắt cá chân

<40 phút> Khóa cơ bản | ¥ 2700

Sole ~ đầu gối

Massage đầu

<30 phút> Khóa học Otegaru (Ánh sáng) | ¥ 3240

Đầu, cổ, vai

<40 phút> Khóa cơ bản | ¥ 4320

Đầu ~ cá vây

Th? giãn

<40 phút> Khóa h?c Otegaru (Ánh sáng) | ¥ 4320

<60 phút> Khóa c? b?n | ¥ 6480

<90 phút> Toàn b? khóa h?c | ¥ 9720

Th? giãn t?i phòng khách

<40 phút> Khóa h?c Otegaru (Ánh sáng) | ¥ 4860

<60 phút> Khóa c? b?n | ¥ 7020

10 phút | ¥ 1080

* Tất cả các điều trị sẽ được thực hiện bằng tay chỉ. Đây không phải là điều trị y khoa.